Tapha Jalqabaa Adaamaa

Adaamaan tapha jalqabaa deeggartoota isaa fuulduratti walqixxee keessummeessuun goolii 1-1 qixa baheera.

Leave a Reply