Sagantaa Ifxaaraa

Hoggansi Magaalaa Adaamaa mana Dura taa’aa mana maree dhimma Islaamummaa naannoo Oromiyaa Sheek Hajjii Ibraahimitti argamuun maatiisaanii waliin sagantaa lulluuqqii (Ifxaaraa) gaggeessaniiru.

Leave a Reply