Sagantaa Ayyaana Cuuphaa

Sirni Ayyaana Cuuphaa magaalaa Adaamaatti bifa nagaa fi oo’aa ta’een hordoftoota Amantichaatiin gaggeeffamaa jira. Kana boodas sirni gaggeessaa Taabotaa kan itti fufu ta’a. Ayaana gaarii!

Leave a Reply