RIP

11/05/2014…!!Bulchiinsi Magaalaa Adaamaa du’a artiistii Oromoo beekamaa Artist Nuhoo Goobanaatiin gadda itti dhagahame ibseera. Maatii fi firoottan akkasumas, jaalattoota artiistichaaf jajjabina hawwa.Sirni Awwaalch isaa magaalaa Adaamaatti kan raawwatamu waan ta’eef sagantaan gaggeessaa Istaadiyoomiii Abbabaa Biqilaa Adaamaatti Kamisa sa’aatii 7:30 irratti kan taasifamu ta’a.Koreen dhimma kana raawwachiisu hundaa’ee hojiitti galeera.

Leave a Reply