RIP

Bulchiinsi Magaalaa Adaamaa Boqachuu Artiist Dr. Alii Birraatiin gadda guddaa itti dhagahame ibse.Kantiibaan Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Obbo Hayiluu Jaldee Artiist Dr. Alii Birraa qabsoo ummata Oromoo fi Aartii ummata keenyaa keessatti hangafummaan yeroo Afaan Oromoo sirbuu dhiisii dubbachuun rakkoo ta’etti sagalee isaa kiilolee sanaan mallattoo ummata keenyaa ta’uun aarsaa kaffaleera jechuun du’a isaatiin gadda cimaa itti dhagahame ibsaa maatii, firoottan, ummata Oromoo fi jaalattoota isaaf maqaa bulchiinsa magaalaa Adaamaaatiin jajjabina hawwaniiru.

Leave a Reply