Marii Hojjettoota Mootummaa

.Hojjettoonni Mootummaa Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa cuunfaa marii ummataa murtoo fi kallattii yaa’ii 1ffaa Paartii badhaadhinaarratti marii gaggeessaa jiru.

72Kominikeeshinii Magaalaa Adaamaa, Sisay Tadesse and 70 others5 SharesLikeCommentShare

Leave a Reply