Gandoonni lama dubartoota qofaan akka hogganaman taasifame

Gandoonni lama dubartoota qofaan akka hogganaman taasifame!Hoggansi Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa haqummaa, amanamummaa fi fayyadamummaa dubartootaa lafa qabsiisuuf gandoota magaalichaa lama (Ganda Biiqqaa fi Ganda Odaa) keessatti hoggansi seektaroota hundaa dubartoota akka ta’an murteesseera. Murtoo fi kallattii yaa’ii 1ffaa paartii badhaadhinaarratti darbe sababeeffachuun yaadaa fi komii hawaasni keenya kaasu hundeerraa hiikuuf riifoormiin hoggansaa sadarkaa gandootaa fi kutaa magaalotaa, akkasumas, seektaroota magaalaatti gaggeeffamaa jira

Leave a Reply