Fiigicha Simanaa Daayispooraa Fageenya KM 10.

Fiigicha Simanaa Daayispooraa Fageenya KM 10. Fiigichi Fageenya Km 10 nii Magaalaa Adaamaatti Gaafa Guyyaa 07/05/2014 Dhaadannoo Ni Gaha (No More) Jedhuun Kabajameera

Leave a Reply