Eebba Hoteela Naafileet

Hoteelli abbaa urjii Afurii(4) Naafileet handhuura magaalaa Adaamaatti qarshii Mil.750’n ijaarame bakka keessummoonni magaalaa fi naannoorraa argamanitti eebbifameera. Hoteelichi sadarkaa magaalaan Adaamaa irra geesse kan agarsiisuu fi gadi jedhanii yoo hojjetan milkaa’inni gama hundaan yeroo gabaabaa keessatti akka argamu kan mirkaneesseedha. Abbaan Hoteelichaa Obbo Daagim Xibabuu IMX dhaan gurmaa’uun hojii eegaluun bu’aa bahii hedduu keessa darbuun sadarkaa kanarra gahuuf gammachuu itti dhagahames ibsanii ijaarsa hoteelichaarratti teeknooloojiiwwan haaraa biyya alaa fi biyya keessaa fayyadamuu dubbataniiru.Baga gammaddan!

Leave a Reply