Daawwannaa sochii invastimantii

Hoggansi Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa sochii invastimantii omisha waraqaa kurruuftuu fi invastmantii “Adama Development textile” dawwataniiru. Kantiibaan Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Obbo Hayiluu Jaldee Pirojektootni kunneen humna guutuun hojiitti galanii onishaa jiraachuu fi carraa hojii namoota 1300 oliif kan uuman waan ta’eef kanneen birootiif fakkeenyummaa qabu jedhaniiru.

Leave a Reply