Daawwanna Sochii Qonna Magaalaa Adaamaa

Jilli Hogganaa Biiroo Misooma Magaalaa fi Manneenii Oromiyaa Obbo Guyyoo Galgaloo fi Hogganaa Biiroo Qonna Oromiyaa Obbo Abarraa Warquutiin durfamu sochii #qonna magaalaa Adaamaa bakka I/A Kantiibaan Bulchiinsa Magaalaa fi keessummoonni gara garaa argamanitti daawwataniiru

Leave a Reply