Booranni Aadaan beekama

Waajjirri dhimma Dubartootaaf Daa’immanii bulchiinsa magaalaa Adaamaa barattoota Godina Booranaa irraa magaalaa Adaamaatti barachaa jiran 58’f meeshaalee nyaataa, qulqullinaa fi dibataalee adda adda deggaraniru

Leave a Reply