Bole subcity

Gandoota Kutaa Magaalaa Boolee

Ganda Dhadacha araaraa

Gandi Dhaddacha araaraa gandoot kutaa magaala Boolee Keessaa isa tokkoodha.

Ganda Gooroo

Goro is one of bole subcity woreda.

Ganda Dhakaa Adii

Gandi Dhakaa Adii Gondoota Kutaa Magaalaa Boolee Keessaa isa tokkoodha.

Manager of bole SubCity

Services of bole Subcity

Government Service means a development providing Municipal, Provincial or Federal government services directly to the public. Typical uses include government offices, taxation offices, courthouses, postal distribution offices, manpower and employment offices, and social service office

Bole Subcity Manage Office

Bara 2022tti Godina ShawaaLixaa akka biyyaatti fakkii badhaadhinaa taate arguu dha.
Hojiirra oolmaa imaammattootaa fi tarsiimoowwan misoomaa fi bulchiinsa gaarii gahumsaan

Public service office

Hojiirra oolmaa imaammattootaa fi tarsiimoowwan misoomaa fi bulchiinsa gaarii gahumsaan hordofuu, deeggaruu fi raawwachiisuun ummata godinnichaa fayyadamaa taasiisuudha.

Construction office

Waajjirri Bulchiinsaa fakkii Godina Shawaa Lixaakan ibsuu fi iddoo guddaa kan qabu waan ta’eef hojii isaa gaggeessuu keessatti duudhaalee gurguddoon fakkii kana ni ibsu jedhama.