Affeerraa Laaqanaa

Affeerraa Laaqanaa.Waajjirri Dhimma Hojjetaa fi Hawaasummaa Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa ayyaana Iid Al Faxir sababeeffachuun Daa’imman daandirra jiraatan 350 oliif affeerraa laaqanaa taasiseera. I/G Waajjira Dhimma Hojjetaa fi Hawaasummaa Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Dr. Galaanee Fiqaaduu qaqmolee deeggarsa kanaaf gumaachan galateeffachuun dhaabbilee mootummaa fi mit-mootummaa waliin ta’udhaan daa’imman daandirraa kaasuun gara maatitti deebisuuf hojjechaa jirra jedhaniiru. Ayyaana yommuu kabajnu namoota daandiirra jiranii fi haadhaaf abbaa hin qabne yaadachuu akka qabnu dhaamaniiru. I/G Waajjira Kantibaa Bulchinsaa Magaalaa Adaamaa Obbo Bariisoo Doorii daa’imman daandirra jiran araada adda addaaf akka hin saaxilamne qaama dhimmi ilaalu hundi gaheesaa akka bahatu dhaamaniiru. Daa’imman kanneen barsiisuu fi deeggaruun gara maatiitti akka deebi’an taasisuuf kan hojjetamu ta’uus eeraniiru.

Leave a Reply